July 7 2021 Bayanihang Metro Mata ng Agila at Net25 TV